Reglement

De houder van De Veer houdt De Veer minimaal één jaar in bezit. Hij/zij kiest ergens in de periode daarna een opvolger.

De Veer-doorgever past de tweede alinea van de oorspronkelijke oorkonde naar believen aan. De verdere wijze van uitreiking is aan de doorgever. Van die uitreiking zal geen officieel persbericht de wereld ingestuurd worden. Het is een achter-de-schermen-prijs en op www.deveerindereet.nl kunnen collega-cabaretiers en overige belangstellenden de nodige informatie vinden.